Wypadek samochodem służbowym z winy pracownika – kto za to odpowiada?

Adam Palot - mytracko.pl

Adam Palot

3 Lutego 2023

Wypadek samochodem służbowym – mytracko.pl

Kolizja może zdarzyć się każdemu, a procedura postępowania zwykle jest prosta – o ile nie ma wątpliwości co do winy. Jeśli jednak miejsce ma wypadek samochodem służbowym, sprawa nieco się komplikuje. Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek z winy pracownika i związane z tym koszty? Wyjaśniamy.


Wypadek samochodem służbowym z winy pracownika – procedura

Przy wypadku samochodem służbowym z winy pracownika zazwyczaj nie można liczyć na wypłatę odszkodowania z ubezpieczalni. Jeśli powodem kolizji jest złamanie przepisów ruchu drogowego, wina jest ewidentna. To eliminuje możliwość uzyskania wypłaty z AC. Kto odpowiada w takim przypadku za szkody? Wypadek z winy pracownika podlega albo pod zasady zwykłej odpowiedzialności pracowniczej, albo tak zwanej odpowiedzialności szczególnej, czyli za szkodę w mieniu powierzonym z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się. W zależności od tego, z jaką sytuacją masz do czynienia, zasady związane z odpowiedzialnością za wypadek i powstałe szkody wyglądają nieco inaczej.

 

Wypadek samochodem służbowym – odpowiedzialność pracownicza

Zgodnie z art. 114 Kodeksu pracy „pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną”. Należy przy tym pamiętać, że odpowiedzialność pracownika obowiązuje jedynie:

  • w granicach rzeczywiście poniesionej straty,
  • za normalne następstwa działania lub zaniechania,
  • za działania poza granicami dopuszczalnego ryzyka,
  • za jego własne działania i zaniechania, ale nie w zakresie, w jakim do powstania lub zwiększenia szkody przyczyniła się inna osoba lub pracodawca.

Możliwe jest więc obciążenie pracownika kosztami naprawy samochodu, ale już nie kosztami dalszych następstw ekonomicznych zdarzenia (np. wynikających z uszkodzenia pojazdu i niemożności jego wykorzystania). Pracodawca może domagać się odszkodowania w wysokości wyrządzonej szkody, ale nie wyższego niż trzykrotność miesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu jej powstania. Wyjątkiem jest sytuacja, w której wypadek samochodem służbowym jest następstwem umyślnego działania pracownika – wówczas szkoda musi być przez niego pokryta w pełnej wysokości.

Istotne jest również to, że pracodawca jest zobowiązany do wykazania okoliczności, które uzasadniałyby odpowiedzialność pracownika, jak również wysokość powstałej szkody.

Wypadek z winy pracownika – odpowiedzialność pracownicza – mytracko.pl

O ile samochód służbowy nie został przekazany pracownikowi z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się, podlega on standardowej odpowiedzialności pracowniczej. Oznacza to, że możliwe jest obciążenie pracownika kosztami naprawy samochodu, ale tylko w ograniczonym wymiarze i nie można domagać się zadośćuczynienia za utracone korzyści.

Wypadek samochodem służbowym – odpowiedzialność za mienie powierzone

W przypadku powierzenia pracownikowi mienia (samochodu) z obowiązkiem zwrotu albo wyliczenia się pracownika sprawa wygląda nieco inaczej. Wówczas zastosowanie ma m.in. art. 124 Kodeksu pracy, który mówi o tym, że pracownik odpowiada w takim przypadku zawsze w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu. Nie ma przy tym znaczenia, czy szkoda powstała w sposób umyślny, czy nieumyślny. Pełna odpowiedzialność za szkody przy wypadku samochodem służbowym ciąży na pracowniku tylko wtedy, jeśli samochód był mu powierzony z zachowaniem określonych zasad. Są to:

  • wyrażenie przez pracownika zgody na powierzenie mu mienia z obowiązkiem zwrotu (przepisy nie określają formy, w jakiej zgoda ta ma zostać wyrażona, jednak najlepsza jest forma pisemna),
  • wydanie pracownikowi samochodu w taki sposób, aby mógł on zostać objęty przez pracownika w posiadanie oraz aby pracownik mógł prawidłowo sprawować nad nim pieczę.

W tym przypadku możliwe jest nie tylko obciążenie pracownika kosztami naprawy samochodu, ale również kosztami związanymi z korzyściami utraconymi przez pracodawcę. Wyjątkiem jest sytuacja, w której szkoda powstała z przyczyn niezależnych od pracownika, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Jeśli jednak miał miejsce ewidentny wypadek z winy pracownika, nie ma on możliwości uchylenia się od odpowiedzialności.

 

Sprawdź też: Przegląd samochodu firmowego – kiedy, ile kosztuje, co jest sprawdzane?

Wypadek samochodem służbowym – szkody wyrządzone osobie trzeciej

Zazwyczaj wypadek samochodem służbowym z winy pracownika obejmuje szkody wyrządzone również osobie trzeciej. W takim przypadku kwestia odpowiedzialności jest dość prosta. Pracodawca ponosi odpowiedzialność jedynie za nieumyślne działania lub zaniechania pracownika i wówczas musi sam pokryć szkodę. Przysługuje mu jednak tzw. regres względem pracownika do wysokości określonej w art. 119 Kodeksu pracy. Udział w szkodzie pracownika jest określony wymiarem jego zatrudnienia.

Wypadek z winy pracownika (do którego doszło wskutek rażącego niedbalstwa lub z zamiarem spowodowania uszczerbku) wiąże się natomiast z jego osobistą odpowiedzialnością i zobowiązaniem do naprawienia szkody w pełnej wysokości. Obniżyć wymiar odpowiedzialności można jedynie po udowodnieniu, że wypadek samochodem służbowym nastąpił na skutek lekkomyślności lub niedbalstwa.

 

Chcesz uzyskać lepszą kontrolę nad samochodami służbowymi i korzystającymi z nich pracownikami? Sprawdź ofertę MYTRACKO – nowoczesnego i uniwersalnego monitoringu GPS.

 


odpowiedzialność pracownikasamochód służbowy w firmie


Popularne wpisy na blogu

Jak założyć firmę – pomoc drogowa – mytracko.pl

Pomoc drogowa – jak założyć firmę?

Coraz większa liczba samochodów na drogach oznacza również więcej kolizji czy awarii. Dlatego pomoc drogowa jest potrzebna. Tego typu działalność może stanowić dobry pomysł na biznes. Dowiedz się, jak założyć firmę pomoc drogowa, jakie przepisy obowiązują przedsiębiorców z tej branży i jakie uprawnienia są potrzebne.

Mężczyzna podpisujący umowę wynajmu samochodu – mytracko.pl

Jak otworzyć wypożyczalnię aut – 5 wskazówek

Samochody na wynajem cieszą się sporą popularnością w naszym kraju. Nie każdy potrzebuje auta na stałe, dlatego coraz więcej osób rezygnuje z jego zakupu na własność. Opcja wypożyczenia pojazdu na krótki okres jest dla takich kierowców opłacalna. Z usług wypożyczalni często korzystają turyści lub osoby podróżujące biznesowo. Jak założyć firmę wypożyczalnia samochodów i czy to dobry pomysł na biznes?

Kupno samochodu na firmę jednoosobową – mytracko.pl

Kupno samochodu na firmę jednoosobową – 6 najczęściej zadawanych pytań

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej często wymaga mobilności. Dlatego samochód może być niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorcy. Interesuje Cię kupno samochodu na firmę jednoosobową? Masz wątpliwości co do możliwości rejestracji auta na JDG? Jesteś ciekawy, jak najlepiej kupić samochód na firmę jednoosobową? Sprawdź najczęściej zadawane pytania dotyczące tego tematu.