System SENT – kogo dotyczy i co się w nim zmieniło w 2022 roku?

Adam Palot - mytracko.pl

Adam Palot

10 Listopada 2022

Przewozy SENT - załadunek towaru

Transport niektórych rodzajów ładunków podlega szczególnym regulacjom. W przypadku tzw. towarów wrażliwych zastosowanie mają przepisy ustawy SENT. Kogo dotyczy i na czym polega system SENT? Jak go obsługiwać? Na jakie zmiany w przepisach trzeba zwrócić uwagę? Przeczytaj, aby poznać odpowiedzi!


Co to jest SENT?

SENT to skrót rozwijany jako System Elektronicznego Nadzoru Transportu. Został on opracowany w celu nadzoru przewozu tzw. towarów wrażliwych przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). SENT jest narzędziem do monitorowania drogowego przewozu tych towarów.

System SENT został opracowany przede wszystkim w celu uszczelnienia systemu podatkowego i zapobiegania nadużyciom. Jest zintegrowany z platformą PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). To za jej pośrednictwem (poprzez usługę „Przewóz”) zgłasza się transport towarów wrażliwych. Każdy taki transport musi być monitorowany za pośrednictwem technologii GPS. Przepisy dotyczące SENT precyzuje Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów nazywana także ustawą SENT.

Monitorowanie SENT – jakie towary są nim objęte?

Ustawa SENT precyzuje, jakie towary muszą być objęte monitorowaniem. Są to:

  • paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje i preparaty smarowe wykorzystywane jako dodatek do paliw silnikowych;
  • alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu ≥ 80%, a także alkohol etylowy całkowicie skażony;
  • wyroby zawierające alkohol etylowy, w tym odmrażacze, rozpuszczalniki czy rozcieńczalniki;
  • susz tytoniowy.

Od 22 lutego 2022 wykaz towarów SENT obejmuje również:

  • rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 (zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej),
  • odpady.

Oznacza to, że przepisy SENT dotyczą coraz szerszej grupy firm. Należy również pamiętać, że powyższa lista może być w każdej chwili rozszerzona za pomocą nowelizacji ustawy. Co więcej, nie wszystkie transporty zawierające wymienione wyżej towary podlegają obowiązkowi monitorowania. Wyjątek mogą stanowić takie przewożone w niewielkich ilościach lub małych opakowaniach jednostkowych.

System SENT – monitorowanie ładunków – mytracko.pl

Ważną częścią systemu SENT jest monitorowanie ładunków. Wymagane jest przesyłanie do systemu danych geolokalizacyjnych pojazdu, który realizuje transport towarów wrażliwych.

System SENT – kogo dotyczy?

System SENT dotyczy wszystkich uczestników procesu przewozu drogowego zawierającego wymienione wyżej towary określane jako wrażliwe – zarówno nadawcy, jak i odbiorcy oraz przewoźnika. Każda firma powinna założyć konto w systemie i powierzyć jej prowadzenie jednemu reprezentantowi. Jeśli jest to pracownik, należy wystawić stosowne upoważnienie.

SENT – zgłoszenie i pozostałe obowiązki podmiotów biorących udział w przewozie

Zgłoszenie SENT to obowiązek podmiotu wysyłającego. Następnie wygenerowane zostają indywidualny numer SENT dla danego transportu oraz trzy klucze uwierzytelniające – dla każdego podmiotu biorącego w udział w transporcie. Przed wysłaniem towaru należy również uzupełnić dane w systemie (dane osobowe wysyłającego oraz odbierającego, informacje o towarze, dane pojazdu, informacje o trasie, planowany czas rozpoczęcia i zakończenia przewozu). Transport może zostać rozpoczęty po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia. Nie może jednak wyruszyć później niż po upływie 10 dni od otrzymania indywidualnego numeru SENT. Odbiorca ma z kolei tylko jeden dzień roboczy po dostawie na uzupełnienie informacji na temat odbioru.

Na przewoźniku ciąży natomiast m.in. obowiązek przesyłania danych geolokalizacyjnych środka transportu realizującego dany przewóz. W związku z tym w praktyce konieczne jest zamontowanie w pojeździe urządzenia lokalizacyjnego GPS typu OBU lub ZSL (choć teoretycznie można również korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL).

Ustawa SENT – zmiany w 2022 roku

Jak wspomniano wyżej, ustawa SENT została zmieniona w 2022 roku. Nowe przepisy weszły w życie 22 lutego. Zgodnie z ich brzmieniem wykaz towarów SENT został poszerzony o dwie nowe pozycje (rozpuszczalniki i rozcieńczalniki oraz odpady). Dotyczy to również odpadów, które:

  • są przywożone do Polski lub przewożone przez jej terytorium „w tranzycie" z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE oraz
  • są przemieszczane przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Przewoźników korzystających z systemu już wcześniej zapewne ucieszy fakt, że nie zostały zmienione pozostałe przepisy. Oznacza to, że zgłoszenia SENT i używane formularze nadal wyglądają tak samo.

Oczywiście nadal jest też konieczne monitorowanie GPS każdego przewozu realizowanego w systemie SENT. Szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci w wygodny i niezawodny sposób przesyłać dane do PUESC? Sprawdź naszą ofertę! MYTRACKO pomoże Ci zrealizować obowiązki związane z systemem monitorowania drogowego przewozu towarów i usprawnić zarządzanie flotą. Zapraszamy!


przewozy SENTprzewóz towarów wrażliwychmonitoring GPS