Karta kierowcy – 10 najczęstszych pytań. Odpowiadamy!

Adam Palot - mytracko.pl

Adam Palot

10 Sierpnia 2023

Karta kierowcy wkładana do tachografu cyfrowego

Karta kierowcy to imienny dokument wymagany dla każdej osoby, która pracuje jako kierowca w pojazdach wyposażonych w tachograf cyfrowy. Pakiet Mobilności planuje obniżenie limitu wagowego pojazdów, które muszą być wyposażone w tachografy do 2,5 t (obecnie jest to 3,5 t), co sprawia, że coraz więcej osób będzie objętych obowiązkiem posiadania karty kierowcy. Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wyrobienia karty kierowcy oraz jej użytkowania. To warto wiedzieć!


Karta kierowcy – co to jest i do czego służy?

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest karta kierowcy i do czego tak właściwie służy. Jest to dokument używany do identyfikacji kierowcy zawodowego oraz rejestracji czasu i przebiegu jazdy. Karta do tachografu jest imienna i umożliwia gromadzenie danych dotyczących czynności kierowcy (takich jak: czas jazdy, wykonane odpoczynki, praca inna, dyspozycyjność, itp.). 

Każdy kierowca może posługiwać się wyłącznie jedną kartą kierowcy. Nie można jej też pożyczać ani pozostawiać w pojeździe pod kontrolą osoby trzeciej. Karta jest obowiązkowa na terenie Unii Europejskiej i zapisana w elektronicznym rejestrze.

Karta kierowcy i prawo jazdy przy tachografie

Karta kierowcy jest dokumentem służącym do rejestrowania aktywności kierowcy zawodowego. Nie zastępuje prawa jazdy i nie jest równoznaczny z uzyskaniem uprawnień do kierowania pojazdem.

Karta kierowcy – jak wyrobić?

Wyrobienie karty kierowcy jest konieczne jeszcze przed podjęciem pracy na stanowisku kierowcy. Jest ona przypisana do konkretnego numeru prawa jazdy. Możliwe jest wyrobienie karty kierowcy online, ale wymaga to uwierzytelnienia za pomocą:

 • dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu) i aplikacji mobilnej eDO App,
 • profilu zaufanego (eGO),
 • podpisu kwalifikowanego (certyfikatu kwalifikowanego).

Jeśli nie dysponujesz żadną z tych metod, możesz pobrać ze strony wniosek o kartę kierowcy. Kto wydaje ten dokument? Jest to Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Papierowy wniosek wraz z dokumentami oraz kopią dowodu wniesienia opłaty można wysłać pocztą.

Wydanie karty kierowcy – czas oczekiwania

Wydanie karty kierowcy następuje w terminie do 30 dni roboczych. Przy złożeniu wniosku online zazwyczaj można ją jednak otrzymać do 7 dni.

Karta kierowcy – status wyrobienia

Sprawdzenie statusu karty kierowcy jest możliwe online, po zarejestrowaniu się w systemie. Wystarczy wejść na stronę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i w odpowiedniej rubryce wybrać rodzaj karty, o którą wnioskujesz. Żeby uzyskać dostęp do danych, trzeba podać swój numer PESEL, a w przypadku karty przedsiębiorstwa lub kontrolnej – numer NIP. Po ich zatwierdzeniu można od razu poznać status karty kierowcy.

Karta kierowcy – cena

Jaki jest koszt wyrobienia karty kierowcy? Cena za jej wydanie to 172,20 zł bruttoKoszt karty kierowcy musi ponieść sam kierowca, chociaż może wnioskować u pracodawcy o jego zwrócenie na podstawie imiennego dowodu uiszczenia wpłaty. Zwykle pracodawcy sami oferują pokrycie kosztów procedury.

Należy jednak mieć na uwadze, że wniosek o wydanie karty kierowcy może zostać rozpatrzony negatywnie. Wówczas dokument nie zostanie wydany, a PWPW pobierze 25,83 zł za całą procedurę (nadpłata zostanie zwrócona na konto wnioskującego).

Karta kierowcy – co potrzebne, aby złożyć wniosek?

Co jest potrzebne, aby móc ubiegać się o kartę kierowcy? Należy złożyć:

 • wypełniony formularz z danymi osobowymi;
 • zdjęcie – na białym tle przedstawiające lewy półprofil lub na wprost twarz osoby, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 • skan prawa jazdy – tylko w przypadku prawa jazdy wydanego poza Rzeczpospolitą Polską;
 • skan międzynarodowego prawa jazdy – w przypadku prawa jazdy wydanego poza UE i konwencją AETR;
 • upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu pracownika – jeśli składasz wniosek o kartę w imieniu swojego pracownika;
 • oświadczenie o utracie karty według wzoru – jeśli zgubiłeś bądź zniszczyłeś kartę;
 • zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży karty na Policji – jeśli karta została Ci skradziona;
 • kartę kierowcy – jeśli Twoja obecna karta została wydana w innym kraju, wymieniasz kartę z powodu zmiany danych osobowych lub administracyjnych oraz kiedy składasz reklamację albo karta została uszkodzona;
 • potwierdzenie płatności.

Jeśli masz prawo jazdy wydane poza Polską, należy dołączyć również:

 • kopię świadectwa kierowcy wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej

 lub

 • kopię karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Konfederacji Szwajcarskiej, lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z aktualnym wpisem kodu 95.

Sprawdź też: Jakie kwalifikacje powinni posiadać kierowcy samochodu ciężarowego?

Karta kierowcy – ważność. Jak długo ważny jest dokument?

Karta kierowcy jest wydawana na okres 5 lat, jednak nie dłużej niż okres ważności prawa jazdy kierowcy. Przedłużenie karty kierowcy może nastąpić na podstawie złożonego przez kierowcę wniosku. Procedura jest podobna jak w przypadku ubiegania się o wyrobienie karty kierowcy – należy złożyć wniosek do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych nie wcześniej niż 60 dni przed upływem ważności karty.

Jak przeprowadzić pierwsze logowanie nowej karty kierowcy?

Pierwsze logowanie nowej karty kierowcy jest bardzo ważne, ponieważ odpowiada za prawidłowy zapis danych. Dlatego należy starannie przestrzegać procedur. Pierwsze włożenie karty do tachografu nie wiąże się jednak z żadnymi skomplikowanymi procedurami. Nowa karta kierowcy zostanie rozpoznana przez tachograf, który po jej włożeniu poda imię i nazwisko kierowcy. Gdy na ekranie pojawi się pytanie o wpis manualny, należy wybrać „NIE” – zapis danych będzie się odbywał automatycznie.

Zgubiona karta kierowcy – co robić?

W przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży karty kierowcy, kierowca może kontynuować pracę, ale musi:

 • wydrukować z tachografu dane pojazdu i uzupełnić je o nazwisko, numer prawa jazdy lub karty kierowcy i podpis;
 • po zakończeniu przewozu wydrukować z tachografu informacje na temat okresu rozpoczynającego się od momentu wcześniej wspomnianego wydruku, a następnie uzupełnić je o informacje dotyczące czasu pozostawania w gotowości, innej pracy czy odpoczynku, dane identyfikacyjne i podpis; 
 • wystąpić o duplikat karty kierowcy nie później niż w ciągu siedmiu dni kalendarzowych, dołączając do wniosku o wydanie karty kierowcy oświadczenie o jej utracie. 

Odnowienie karty kierowcy zajmuje do ośmiu dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wniosku. Możliwa jest także wymiana karty do tachografu z powodu jej uszkodzenia – wówczas do wniosku należy dołączyć stary, uszkodzony egzemplarz. Jeśli utrata karty kierowcy jest wynikiem kradzieży, należy dokonać zgłoszenia na policję, a do wniosku o nową kartę kierowcy dołączyć zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży.

 Sczytywanie karty kierowcy – jak często? Kto za to odpowiada?

Przepisy prawa głoszą, że sczytywanie karty kierowcy jest wymagane nie rzadziej niż raz na 28 dni, a ponadto:

 • przed ustaniem stosunku pracy danego kierowcy;
 • przed upływem terminu rozwiązania umowy, na podstawie której świadczone były przewozy na rzecz danego podmiotu;
 • w przypadku stwierdzenia utraty ważności karty (od daty ostatniego pobrania do daty ważności karty);
 • na żądanie uprawnionych organów administracji publicznej lub podmiotów.

Ten obowiązek ciąży na pracodawcyWyjątkiem jest sytuacja, w której kierowca prowadzi własną działalność gospodarczą – wówczas musi się zaopatrzyć w czytnik karty kierowcy i pilnować przestrzegania odpowiedniej częstotliwości odczytu danych. Mając monitoring GPS, taki jak MYTRACKO, można przeprowadzać sczytywanie karty kierowcy i danych z tachografu w sposób zdalny. Sprawdź naszą ofertę dla pojazdów ciężarowych!


 

Popularne wpisy na blogu

Jak założyć firmę – pomoc drogowa – mytracko.pl

Pomoc drogowa – jak założyć firmę?

Coraz większa liczba samochodów na drogach oznacza również więcej kolizji czy awarii. Dlatego pomoc drogowa jest potrzebna. Tego typu działalność może stanowić dobry pomysł na biznes. Dowiedz się, jak założyć firmę pomoc drogowa, jakie przepisy obowiązują przedsiębiorców z tej branży i jakie uprawnienia są potrzebne.

Mężczyzna podpisujący umowę wynajmu samochodu – mytracko.pl

Jak otworzyć wypożyczalnię aut – 5 wskazówek

Samochody na wynajem cieszą się sporą popularnością w naszym kraju. Nie każdy potrzebuje auta na stałe, dlatego coraz więcej osób rezygnuje z jego zakupu na własność. Opcja wypożyczenia pojazdu na krótki okres jest dla takich kierowców opłacalna. Z usług wypożyczalni często korzystają turyści lub osoby podróżujące biznesowo. Jak założyć firmę wypożyczalnia samochodów i czy to dobry pomysł na biznes?

Kupno samochodu na firmę jednoosobową – mytracko.pl

Kupno samochodu na firmę jednoosobową – 6 najczęściej zadawanych pytań

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej często wymaga mobilności. Dlatego samochód może być niezbędnym narzędziem dla przedsiębiorcy. Interesuje Cię kupno samochodu na firmę jednoosobową? Masz wątpliwości co do możliwości rejestracji auta na JDG? Jesteś ciekawy, jak najlepiej kupić samochód na firmę jednoosobową? Sprawdź najczęściej zadawane pytania dotyczące tego tematu.